Legfontosabb híreink

Legfontosabb témáink

A kőszínházi premier még várat magára, de a Rádiószínház egész sorozattal áll elő

Az Aranyhajú hármasok tavaly decemberre tervezett bemutatója a Nemzeti Színházban ugyan kényszerű halasztást szenvedett, de a Kossuth Rádió máris egy május 21-i kezdéssel műsorba tervezett, nyolcrészes tündérjáték formájában tiszteleg a magyar Árpád-kor aranykorainak megidézése előtt. S ez még nem minden: a könyvhétre megjelenik Toót-Holló Tamás új liturgikus drámája, a szintén az aranyhajú gyermekeket szerepeltető, s szintén egy népmese mítoszrekonstrukcióján alapuló Boldogasszony keresztlánya. A szerző szerint ezzel most már kellő szilárdsággal kiépült egy szellemi aranyhíd, amelyen keresztül bármikor eljuthatunk a mai világunkból a nemzeti mitológiánk valamennyi híres érckorába.  

Toót-Holló Tamás: Azok a gyermekek még most is köztünk járnak

A megaláztatásra kiszemelt Királynét minden körülmények között meg akarta védeni, a sötétségbe omló Királyt az esetenkénti romlottsága miatt egyáltalán nem akarta felmenteni, az aranyhajú gyermekekből pedig azért választott éppen hármat, mert az ő megigazulásukból fakadó tudással tényleg életre-halálra lehet a magyar megmaradásért küzdeni – mondta az Aranyhajú Hármasok Produkció videoblogsorozatának vendégeként az általa használt számos népmesevariáns közötti tudatos válogatásának okairól szólva Toót-Holló Tamás, a darab írója. Mint mondta, számára fontos volt: az általa elvégzett mítoszrekonstrukció eredményeként ne csak egy kozmikus világdráma, s ne csak egy nemzeti sorstragédia szülessen meg, hanem a darab szereplői a modern emberek számára is érthető lélektani válságok részesei legyenek.

Bársony Bálint: a Fény elvesztése a magyarság karmikus sorstragédiája

Bársony Bálint életműve legutóbbi szakaszában már lényegében ugyanolyan múltidézéssel foglalkozott, mint amilyen mítoszrekonstrukció az Aranyhajú hármasok egész szellemiségét áthatja. Azzal a különbséggel, hogy ő nem mítoszokat elemez, hanem a Kárpát-medencei magyarság ősi zenéjének hangzását próbálja évek óta rekonstruálni. Saját népzenénk legrégebbi rétegeit csakúgy figyelembe véve, mint a még jelenleg is élő pusztai nomád – döntően mongol vagy tuvai – népzenét elemezve. Az ismert zeneszerző, szaxofonművész és hangterapeuta erről az Aranyhajú Hármasok Produkció videoblogsorozatának vendégeként beszélt – kitérve arra is, hogy miképpen jelenik meg ez a hangzásrekonstrukciós kutatás zenekara, a Magyar Rhapsody Projekt legutóbbi, Levédia című lemezén.

Aranyhajú hármasok – a magyar megmaradás őrei

Minden embernek és minden népnek vannak a születése utáni ősidőkig visszatekintő képzetei. A legjobban – ahogy az egyes ember első emlékeinél, úgy a népek első, még a mítoszok idejébe vesző emlékeinél is – mindig az érzelmi felindulások mentális nyoma marad meg: a fennkölt diadal érzése vagy az első ijesztő sokkhatások átélése.

A magyarság eredetmondái – Emese álmával, a csodaszarvas legendájával, a vérszerződés mítoszával – mind-mind a dicsőség örökbecsű jelei. A magyarság megszületését és megmaradását ünneplő kollektív emlékeink őrzései.  

Az aranyhajú gyermekekről szóló ősmítoszunk kivételes erejét és értékét viszont az adja, hogy ez az első közösen átélt nemzeti sorstragédiánk jajkiáltása, ami ránk maradt az őseinktől: nevezetesen a magyarság sztyeppei nomád kultúrájának, csillagvallási örökségének, napos-holdas táltoshitének elvesztése fölött érzett fájdalom múlhatatlanul szép, ugyanakkor bölcs kifejezése. 

A történet máig érvényes bölcsességét az adja, hogy ugyan ott munkál benne az aranyhajú gyermekek kopókölykökre cserélésével elmesélt, s így szimbolikusan ábrázolt vallásvesztés traumája, a nép hitét rideg hatalmi számításokkal eláruló udvari ármányok bemutatása, de nem ragad be semmiféle értelmetlen és időszerűtlen vádaskodásba. 

Egyrészt egy egyetemes kultúrkincs, a minden ősi kultúra emlékezetében ott élő érckori példázatok segítségével képes visszaadni a magyar megmaradásba vetett aranykori hitünket. 

Ezt a hitünket élteti a történet zárásában az aranyhajú gyermekek visszatérése, s eredeti jogaikba való visszahelyezése. 

Másrészt a magyar népi vallásosságra olyannyira jellemző szinkretizmus segítségével a történet egyben már hitet tesz az őseink táltoshitét felváltó kereszténység mellett is: 

az aranyhajú gyermekek meséjének egyes variánsaiban megbecsült, vitathatatlan tisztelettel övezett szereplővé avatva Jézus Krisztust és Szent Pétert is.

Az aranyhajú gyermekek ősmítoszát így aztán a magyar megmaradás örök ereje melletti kiállásáért és gesztusértékű vallási szinkretizmusáért is méltán szerethetjük – de a legfőbb ereje mégis inkább az örök aktualitása.   

Túl azon ugyanis, hogy a történet eredendően a magyarság sztyeppei nomád hagyományainak és új, keresztény kultúrájának ütközőzónájában született, 

mai szemmel nézve, ebből az ütközőzónából már régen kikerülve azt is felfedezhetjük benne, hogy ez az ősmítoszunk valójában ma sem más, mint eredetileg volt, legfeljebb a kulturális környezet változik folyamatosan körülötte: a káros idegen behatásoknak mindig ellenállni képes magyar kulturális szuverenitás bámulatos erejű kinyilvánítása.  

Az aranyhajuharmasok.hu elnevezésű weboldal és internetes tudástár ennek a történetnek az emlékét őrzi, s vezeti át sok száz éven át tartó hagyományőrzés eredményeként, a magyar néprajzi szakirodalom minden releváns feljegyzésének felhasználásával egészen a mai valóságunkba: s ülteti át a mai világban egy nagyszabású produkció, az Aranyhajú hármasok című zenés színpadi mű – egy igazi magyar üdvtörténet – kulturális kontextusába.  

Ez az oldal tehát arra hivatott, hogy kulturális kommunikációs csatorna legyen. Hogy hírt adjon egy mítosz rekonstruálásáról, s számot adjon a kulturális rekonstrukció eredményeként megszülető műalkotás mögött munkáló sok-sok háttértudásról.

Emblematikus idézet a műből – hogy találva érezd magad

Király udvara vár már régen, három csillag van az égen,
én is oda való vagyok, ahol az a csillag ragyog.

Aranyhajú hármasok
4. jelenet – Bújj, bújj, zöld ág
1. dal (Az aranyhaj nagyon jó)

A téma három fontos interpretációja

A legtöbben talán a Magyar népmesék című legendás rajzfilmsorozatból – Haui József és Jankovics Marcell közös remekléséből – ismerik a történetet

Ez a tündérmesénk születése óta mindig és mindenhol otthon van a Kárpát-medencében – így most is összeköti az anyaországi és külhoni magyarságot. Itt most épp egy felvidéki színházi társulat, a tornaljai Meseláda Bábcsoport mutatja be egy egri színházi fesztiválon az aranyhajú gyermekeket.

2020-ban jelent meg az a tanulmánykötet, amely az Aranyhajú ikrek és a Megölt aranyhajú ikrek két mesetípusának összes elérhető variánsát összevetve a tündérmeséinkben megőrzött történeteket egy elveszett magyar ősmítosz töredékeiként határozta meg, s kísérletet tett a mítosz rekonstruálására

Keresési javaslatok, navigációs ötletek

Ha arra kíváncsi, hogy ez a kulturális produkció kiknek a munkájával születi meg, klikkeljen a Rólunk menüpontra. 

Ha arra kíváncsi, milyen művészek közreműködésével született meg az Aranyhajú hármasok zenei anyaga, klikkeljen a Színlap menüpontra, ahol a produkció színlapját is megtalálja.

Ha kíváncsi arra, milyen zene élteti a színpadi jeleneteket, klikkeljen a Zenék menüpontra. 

Ha arra kíváncsi, milyen – a mai ember számára már nem evidens módon birtokolható – tudás élteti a darabban foglalt cselekményfordulatokat, klikkeljen a Tudástár menüpontra. 

Ha arra kíváncsi, hogy ez a mítoszrekonstrukció a magyar tündérmesék mely típusain, s azoknak mely variánsain alapul, klikkeljen a Mesekatalógus menüpontra. 

Ha arra kíváncsi, milyen sajtóvisszhangja volt eddig ennek a szellemi vállalkozásnak, klikkeljen a Visszhang menüpontra.

A produkció támogatói:

Az aranyhajuharmasok.hu felületén elérhető tartalmak részint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) miniszteri keretének felhasználásával, részint pedig a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Összművészeti Programok Kuratóriuma támogatásával jöhettek létre.

© Copyright - Aranyhajú Hármasok